ROKSİ MESAFELİ SATIŞ/HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR

İşbu sözleşme, ÇAMLIK MAH. KEVSER SOKAK 17/ 3 ÇEKMEKÖY – İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren ROKSİ DENGELİ BESLENME E TİCARET SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. (bundan sonra sözleşmede ROKSİ olarak anılacaktır) ile aşağıda imzası/onayı bulunan alıcı (bundan sonra sözleşmede ALICI olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır.

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı nın, Roksi ye ait telefon veya www.roksi.com.tr internet sitesi üzerinden seçmiş olduğu diyet/yemek paketinin satış ve teslimi ve buna ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

MADDE 3-SÖZLEŞMENİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ

Alıcı, Roksi ye ait telefon hattı veya www.roksi.com.tr internet sitesine kayıt yaptırmak suretiyle siparişlerini verdiğinde sözleşme imzalanmış olacaktır. Roksi açısından sözleşmenin yürürlüğe girmesi için seçilen diyet/yemek paketi bedelinin eksiksiz olarak ödenmesi şarttır. Sözleşme, Alıcı nın seçmiş olduğu son güne ait diyet/yemek paketinin teslimi ile birlikte kendiliğinden sona erer.

MADDE 4- SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME

Sözleşme bedeli, sözleşme tarihinde, Roksi tarafından beslenme planı seçeneklerine ilişkin, www.roksi.com.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ya da telefon hattı üzerinden bildirilen bedeldir. Roksi beslenme planı bedelini değiştirme hakkına sahip olup, bu değişikliği ayrıca Alıcı ya bildirme yükümlülüğü yoktur. Alıcı bu değişiklikleri www.roksi.com.tr internet sitesi üzerinden takip edeceğini kabul etmektedir. Alıcı, sözleşmenin sona ermesinden sonra yeniden sipariş vermesi halinde güncel bedeller geçerli olacaktır. Sözleşme bedeli, sadece günlük beslenme planı paketlerindeki ürünleri ve bunların teslimini kapsamaktadır. Alıcı bunun dışında bir talepte bulunması halinde ek ücret ödemeyi kabul etmektedir. Alıcı almış olduğu programı 3 ay içerisinde kullanmakla yükümlüdür. Sözleşme bedeli, kredi kartı, havale ya da Roksi tarafından kabul edilen yemek kartları ile yapılacaktır.

MADDE 5- BESLENME PLANLARI AÇIKLAMASI

Roksi, sağlıklı beslenmek suretiyle kilo vermek ya da formunu korumak isteyen kişilere, 1100 Kalori, 1500 Kalori, 1900 Kalori ve 22000 Kalori lik beslenme planları seçeneklerini sunmakta ve Alıcı ların kilo vermelerine veya sağlıklı beslenmek suretiyle formlarını korumalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Kalori seçenekleri, Alıcı nın hedefleri ve talepleri doğrultusunda belirlenecek olup, standart kalori seçenekleri +/-100 kaloriyi geçmemek üzere değişiklik gösterebilecektir. Roksi, Alıcı nın vermiş olduğu fiziksel özelliklere göre öneride bulunur, ama söz konusu standart paketlerden hangisini tercih edeceğine tamamen Alıcı karar verir.
Roksi hazırladığı beslenme paketlerinin içinde Alıcı nın talebine göre 1100, 1500,1900 veya 2200 kcal lik yiyecek bulunmasını taahhüt eder, bunun dışında kişilere özel hazırlık yapılmadığından, Alıcı nın kişisel sağlık sorunları, gıda alerjisi gibi sebeplerle karşılaşacağı problemlerden veya istediği hedefe ulaşamamasından Roksi sorumlu değildir.

Alıcı kendisine ilişkin yaşlılık, hastalık, ilaç kullanımı, alerjik durumları göz önüne alarak, standart beslenme planlarını , doktor ya da diyetisyen kontrolünde tüketmek zorunda olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir. Alıcı Roksi den (web sitesi, e-mail veya telefonla) aldığı bilgilerin, tavsiye niteliğinde olduğunu , kendisine ilişkin yaşlılık, hastalık, ilaç kullanımı, alerjik durumları ile ilgili diyetisyeni veya doktoru ile görüşmesi gerektiğini bildiğini kabul ve bayan eder.

Roksi, beslenme planları aşağıda yazılı standart paketlerden oluşmaktadır.

*Bütün Gün Planı : Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ve 2 ara öğünden oluşmaktadır.

*Kahvaltımı Kendim Hazırlarım Planı: Öğle ve akşam yemeği, 2 ara öğünden oluşmaktadır.

*Akşam Kendim Hazırlarım Planı: Kahvaltı, öğle yemeği, 2 ara öğünden oluşmaktadır.

*Sabah-Akşam Evdeyim Planı: Öğle yemeği, 2 ara öğünden oluşmaktadır.

*Ara Öğünsüz de Yaşarım Planı: Sabah, öğle ve akşam öğünlerinden oluşmaktadır.

MADDE 6- TESLİM ŞARTLARI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Ürün teslimi, sözleşme bedelinin eksiksiz olarak ödenmesini müteakip 2 iş günü sonrasından ya da Alıcı teslim için sonraki bir tarih belirlemişse o tarihten itibaren başlayacaktır. Alıcı teslim saati olarak, 07:00-08:30, 08:30-10:00 saatleri arasından birini tercih etmek hakkına sahip olup, güne ilişkin diğer öğünler de bir defada olmak üzere tercih edilen saat diliminde teslim edilecektir. Teslim adresi Alıcı tarafından bildirilecek adres olup, Alıcı 2 iş günü öncesinden bildirmek şartıyla yeni adrese teslimat yapılmasını talep etme hakkına sahiptir.

Alıcı nın ya da Alıcı nın teslim için yetkilendirdiği kişinin belirlenen teslim saatleri aralığında adreste bulunmaması halinde; teslim için gönderilen ürün, Roksi mutfağında sağlıklı koşullarda muhafaza edilecek olup, Alıcı kendi imkanlarıyla akşam 17:00 a kadar ürünü teslim alabilecektir. Bu süre içerisinde teslim alınmayan ürünlerden Roksi nin sorumluluğu söz konusu olmadığı gibi, Alıcı da ürün teslim edilmediği gerekçesiyle bedel iadesi dahil herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

Teslimatın kuryeden kaynaklı bir sorun sebebiyle belirlenen saat aralığında yapılamaması halinde, teslimat saatinin bitiminden itibaren ilk yarım saat içinde bildirildiğinde Alıcı aynı sevk bölgesinde olmak koşuluyla başka bir adrese teslimatın yapılmasını talep edebileceği gibi, o güne ait ürünün başka bir tarihte teslimini talep etme hakkına da sahiptir.

Teslim sırasında paket içeriğinin kontrol yükümlülüğü Alıcı ya ait olup, eksik ya da farklı bir ürünün varlığı halinde, teslim eden kişi ile birlikte tutanak tutmak ve durumu Roksi ye bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde Roksi nin herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Alıcı teslim tutanağını imzalamakla ürünü eksiksiz olarak teslim aldığını kabul etmiş sayılır.

Teslimatlar pazar günü hariç olmak üzere haftanın 6 günü yapılacak olup, resmi tatillerde(dini ve milli bayramlar) teslimat yapılmayacaktır. Deprem, yangın, su basması, trafiğin kullanılamayacak derecede yoğun kar yağışı vs. mücbir sebeplerin varlığı halinde teslimat yapılamayacak olup, bu günlere ait ürünler Alıcı nın belirleyeceği ileri bir tarihte teslim edilecektir. Alıcı mücbir sebeplerin varlığı halinde teslimat gerçekleşmediği gerekçesiyle her hangi bir hak iddia edemeyeceği gibi, ürün bedelinin iadesini talep etme hakkına da sahip değildir. Alıcı 2 iş günü öncesinden internet ya da telefon yolu ile bilgi vermek şartıyla teslim tarihini erteleme ve teslim saatini değiştirme hakkına sahiptir.

MADDE 7- TESLİM SONRASI MUHAFAZA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE TÜKETİM

Roksi ürünleri, Roksi mutfağında sağlıklı ve hijyen koşullarda, özenle seçilmiş taze ürünler kullanılmak suretiyle hazırlanmakta olup, ürünlerde bakteri oluşumunu engellemek amacıyla soğutularak paketlenmektedir. Paketleme sonrası teslim süresine kadar geçen zamanın minimum olmasına özen gösterilmektedir. Teslim sonrası ürünün doğallığının ve tazeliğinin korunması Alıcı nın sorumluluğunda olup, Alıcı, ürünleri buzdolabında muhafaza etmek ve belirtilen şekilde hazırlayıp, tüketmek zorundadır. Roksi tarafından belirtilen talimatlara aykırı şekilde muhafaza edilen ürünün tüketilmesinde Roksi nin sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 8- SÖZLEŞMENİN FESHİ

Dengeli Beslenme Paketlerinin düzenli bir şekilde Alıcı nın talep ettiği adrese teslim edilmesine dair yapılmış olan bu sözleşmeden vazgeçilmesi söz konusu değildir. Ancak madde 6 da belirtilen durumlarda, Alıcı kullanımı erteleme veya adres değiştirme haklarına sahiptir. Bunların dışında, teslim edilmeyen günlere ilişkin ürün bedelinin iadesi söz konusu değildir. Alıcı, teslim edilmeyen günlere ilişkin ürün bedelinin iadesini talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

Alıcı siparişini oluşan mücbir sebep ile iptal etmek isterse, faydalandığı kampanya avantajları iptal edilir. İptal edilen güne kadar almış olduğu hizmet o tarihteki liste fiyatından hesaplanır. Geri kalan ücret üzerinden % 30 oranında bir kesinti uygulanır.ALICI ya iade edilecek tutar:
-Fatura kurumsal ise kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ROKSİ ye ulaştıktan sonra tutar, ROKSİ tarafından ALICI kurumsal firmanın hesabına havale edilir.
-Fatura kişi adına kesildiyse, noter tasdikli Roksi Gider Pusulası ALICI adına düzenlenir ve ALICIYA imzalatılır. Bu işlemden sonra ALICI nın hesabına tutar iade edilir.


MADDE 9-SÖZLEŞMENİN GİZLİLİĞİ

Roksi, bu sözleşme kapsamında Alıcı hakkında edinmiş olduğu bilgi ve belgeleri üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını, bu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirme kapsamı dışında kullanmayacağını ,bu sözleşme kapsamında yapılacak olan ödemelere ilişkin kredi kartı ya da banka hesabı bilgilerinin kaydedilmeyeceğini ve hiçbir şekilde saklanmayacağını taahhüt etmektedir.

MADDE 10-İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

Taraflar arasında, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde Roksi nin telefon, bilgisayar, mail yazışmaları, ticari defter ve kayıtları, Alıcı nın bilgisi dahilinde olan ses kaydı kesin delil kabul edilecektir. İhtilafların çözümünde, Tüketici Kanunlarında ve Yönetmeliklerde belirlenen parasal sınırlara bağlı olarak, Alıcı nın ikametgahı Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.


ROKSİ DENGELİ BESLENME ​​​​​ALICI
E TİCARET SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.​​​​​​​​